Màster universitari en Educació per a la Salut

Accés

Per poder accedir al màster oficial en Educació per a la Salut cal estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un d'expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior que faculti, en el país expedidor del títol, per a l'accés als ensenyaments del màster.

No obstant això, podran accedir-hi els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’espai europeu d’educació superior sense la necessitat de l’homologació dels seus títols quan la Universitat comprovi que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor del títol, per a l’accés als ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ en possessió de la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui cursar els ensenyaments del màster.

Els estudiants han de tindre una bona formació en els continguts disciplinaris corresponents a l’especialitat elegida, donat que els continguts del màster són essencialment professionalitzadors.

Canal Universitats

 

Calendari de preinscripció i matrícula


Preinscripció

Estudiants de nou ingrés

La preinscripció s’haurà de fer per Internet

Primer termini

 • Preinscripció: oberta de l’1 de març fins al 30 de juny de 2021. (enllaç)
 • Publicació de les resolucions:
 • Matrícula: 26, 27 i 28 de juliol de 2021.
 • Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d'octubre de 2021.

Segon termini (en el supòsit que quedin places vacants)

 • Preinscripció: oberta del 29 de juliol a l’1 de setembre de 2021. (enllaç)
 • Publicació de les resolucions:
 • Matrícula: 15, 16 i 17 de setembre de 2021.
 • Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d'octubre de 2021.

Tercer termini (en el supòsit que quedin places vacants)

 • Preinscripció: oberta del 10 de setembre a l'11 d'octubre de 2021. (enllaç)
 • Publicació de les resolucions:
 • Matrícula: del 15 al 18 d'octubre de 2021.

 

Estudiants de segon curs o amb crèdits pendents

 • Matrícula: 27, 28, 29 i 30 de juliol de 2021.
 • Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d'octubre de 2021.

 

Matrícula

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. Accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: http://automat.udl.cat