Máster universitario en Educación para la Salud

TORT NASARRE, GLÒRIA

Categoría: ASOCIADO/A T1
Perfil académico: Doctorado
Departamento: ENFERMERIA
Email: gloria.tort@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
MU en Educación para la Salud 1 COMUNICACIÓN, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Grau en Infermeria 3 CUIDADOS ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2
Grado en Enfermería 3 CUIDADOS ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2
Grau en Infermeria 4 GESTIÓN DE LA DEMANDA
Grau en Infermeria 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Grau en Infermeria 4 PRÁCTICAS CLÍNICAS V
Grau en Infermeria 4 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Grado en Enfermería 4 GESTIÓN DE LA DEMANDA
Grado en Enfermería 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Grado en Enfermería 4 PRÁCTICAS CLÍNICAS V
Grado en Enfermería 4 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 4 CUIDADOS ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 PRÁCTICAS CLÍNICAS V
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 TRABAJO DE FIN DE GRADO

Investigación

Grupo de investigación: Grup de recerca en educació per a la salut (GREpS)
Tesis Año Dirección
Allò que és psicoterapèutic en la relació terapèutica amb persones amb Trastorn Límit de la Personalitat. Interpretació de l'experiència de disminució del malestar 2019 Rigol Cuadra, M. A.; Tort Nassarre, G.
Adaptació i canvis en l'estil de vida en persones que han debutat amb Síndrome Coronària Aguda 2017 Monforte Royo, C.; Tort Nasarre, G.
El coneixement didàctic del contingut del professor universitari d'infermeria 2015 J L Medina Moya
Publicaciones Año Autores Tipo
Attitudes of nursing students towards mental health and the influence of social desirability: a cross-sectional study 2021 Giralt Palou RM, Rubinat Arnaldo E, Tort-Nasarre G Article d'investigació
Nurses experiences with personal protection equipment and perceptions of risk of contagion from COVID-19: A qualitative rapid appraisal 2021 Romeu Labayen, M; Tort Nasarre, G; Álvarez, B; Subías Miquel, M; Vázquez Segura, E; Marre, D; Galbany Estragués, P Article d'investigació
The attitudes of mental health nurses that support a positive therapeutic relationship: The perspective of people diagnosed with BPD 2021 Romeu Labayen, M., Tort Nasarre, G., Rigol Cuadra, M.A., Giralt Palou, R.; Galbany Estragués, P. Article d'investigació
The meaning and factors that influence the concept of Body Image: Systematic Review and Meta-Etnography from the perspectives of adolescents 2021 Tort-Nasarre, Glòria; Pollina Pocallet, Mercè; Artigues-Barberà, Eva Article d'investigació
Self-perception and self-acceptance are related to unhealthy weight control behaviors in catalan adolescents: a cross-sectional study 2021 Pollina Pocallet, M.; Artigues Barberà, E.; Tort Nasarre, G.; Sol, J.; Azlor, L.; Foguet Boreu, Q.; Ortega Bravo, M. Article d'investigació
Front-line nurses' responses to organizational changes during the COVID-19 in Spain. A qualitative rapid appraisal 2021 Tort Nasarre, G.; Alvarez, B.; Galbany Estragués, P.; Subías Miquel, M.; Vázquez Segura, E.; Marre, D.; Romeu Labayen, M. Article d'investigació
Barriers and facilitators for physical activity in adults with Type 2 Diabetes Mellitus: a scoping review 2021 Vilafranca Cartagena, M.; Tort Nasarre,G.; Rubinat, E. Article d'investigació
Borderline Personality Disorder in a community setting: service users' experiences of the therapeutic relationship with mental health nurses 2020 Romeu-Labayen, M.; Rigol Cuadra, M.A.; Galbany-Estragués, P.; Blanco Corbal, S.; Giralt Palou, R.M.; Tort-Nasarre, G. Article d'investigació
Developing reflective competence between simulation and clinical practice through a learning transference model: A qualitative study 2020 Roca, J.; Reguant, M.; Tort, G.; Canet, O. Article d'investigació
Attitudes and stigma toward mental health in nursing students: A systematic review 2019 Giralt Palou, Rosa ;Prat Vigué, Gemma ;Tort‐Nasarre, Glòria Review
Cadmium exposure during pregnancy and lactation: materno-fetal and newborn repercussions of Cd(ii), and Cd-metallothionein complexes 2018 Espart A; Artime S; Tort-Nasarre G; Yara-Varón E Article d'investigació
El poder del humor en el cuidado de personas con Trastorno Límite de la Personalidad 2018 Romeu Labayen, M.; Tort Nasarre, G.; Galbany Estragués, P.; Rigol Cuadra, Mª A. Article d'investigació
La evalaucion de competnecias en simulacion clínica a través de una rúbrica integrada 2016 Tort-Nasarre G; Gros S; Roca J Capítol de llibre docent
L'aula invertida en simulació clínica en infermeria 2016 Tort Nasarre, Glòria; Medina Moya, José Luís Editor actes congrés
El Aprendizaje basado en equipos en la simulación clínica en enfermería 2016 Tort Nasarre, Gloria Article en llibre